TEL:+86-531 88255563/88255580

Lingnan Zhuangyuan
Lingnan Zhuangyuan Community, Shijiazhuang City

Building area:  46,000 m²

Terminal type: Floor heating
Quantity:     28
Heating source:           GAP 
Operation date:   25/11/2017